Aktiviteter ved Ytterbøl senter

Halden frikirke har mange ulike aktiviteter knyttet til Ytterbøl senter.
  • Ytterbøl-weekend
  • Menighets-weekend
  • Barne-weekend
  • Søndagsskoletur
  • Dugnadshelg
  • Dataparty
  • Konfirmantleir for frikirkene i Østfold
  • Ungdomshelg for frikirkene i Østfold
       >Halden frikirke
       >Lokale linker