Historisk tilbakeblikk

I 1980 fikk Halden Frikirke som gave fra Ragnhild og Georg Svendsen eiendommen Ytterbøl i Marker. Eiendommen, som de selv hadde arvet, var på til sammen 275 dekar skog og dyrket mark. Menigheten hadde en tid vært på utkikk etter et leirsted i området, og man ønsket nå å bruke eiendommen til dette formålet. Men det var mange hindringer i veien.

Av jordvernhensyn benyttet staten sin forkjøpsrett på eiendommen. Menigheten fikk imidlertid kjøpe tilbake de 50 dekar som utgjør halvøya Langnes. Samtidig modnet tanken seg om å bygge et menighetssenter seg. Ikke alle likte en slik tanke, verken i naboområdene eller i kommunen for øvrig. Men under energisk ledelse av Finn N. Pettersen klarte til slutt Frikirken å få tillatelse til å bygge sitt planlagte senter.

Ved salg av eiendommen til staten fikk menigheten en startkapital. I tillegg ble det foretatt pengeinnsamling og utlodninger, og det var en stor dugnadsinnsats. 23. april 1989 ble Ytterbøl Senter for Menighet og Misjon innviet.

Etter at Senteret stod ferdig, har det vært brukt til en rekke formål.

  • Frikirken i Halden har selvsagt hatt flere årlige arrangementer i tillegg til at det også har blitt et samlingssted for mange andre.
  • Ulike lag og foreninger, alt fra menigheter til speidergrupper og Røde kors, har leid stedet enten for en weekend eller for en hel uke.
  • Flere utenlandske grupper har vært her også. Noen år har vi hatt besøk fra en menighet i London. Tyske ungdommer har vært her flere somre. En sanggruppe fra Uganda har hatt noen dagers avslapning her, og det er arrangert sommerleirer for barn og unge fra Klimovichi i Hviterussland.